Generalforsamling 2015

Antenneforeningen HashøjNet

Indkalder hermed til ordinær generalforsamling
tirsdag den 24 marts 2015 kl. 19.00 i Dalmosehallen

Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag som ønskes behandlet på mødet skal være formanden
John Sørensen Egebjergvej 78 4200 Sørbymagle eller på e-mail  john@hashojnet.dk
i hænde senest 8 dage før

Der vil ikke blive program afstemning på mødet,
da det er bestyrelsen der sammensætter TV-pakkerne

28. februar 2015