Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 i pdf til print klik-her

Antenneforeningen HashøjNet
indkalder hermed til ordinær generalforsamling
torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00 i
Dalmosehallen, Stationsvej 53, 4261 Dalmose

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være
formand John Sørensen, Egebjergvej 78, Sørby Magle,
4200 Slagelse eller mail: [email protected]
i hænde senest 8 dage før.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen