Generalforsamling 2020

Antenneforeningen HashøjNet

Indkalder hermed til ordinær generalforsamling
mandag den 16 marts 2020 kl. 19.00 i Dalmosehallen

Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag som ønskes behandlet på mødet skal være formanden
John Sørensen Egebjergvej 78 4200 Sørbymagle eller på e-mail  [email protected]shojnet.dk
i hænde senest 8 dage før