Generalforsamling 2020 NY DATO

Antenneforeningen HashøjNet
Indkalder hermed til ordinær generalforsamling
mandag den 31 august 2020 kl. 19.00 i Dalmosehallen
Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag som ønskes behandlet på mødet skal være formanden
John Sørensen Egebjergvej 78 4200 Sørbymagle eller på e-mail  [email protected]
i hænde senest 8 dage før